Har du brug for at sikre dine værdier og få skattefordele?

Har du overvejet et holdingselskab? Et holdingselskab bruges typisk til at eje anparter af eller aktier i andre selskaber, hvorfor et holdingselskab bruges til på den ene side at få økonomiske fordele, og på den anden at opnå skattemæssige fordele.

Det betyder at et holdingselskab tit er en slags passiv virksomhed, der ikke har andet formål, end at indeholde værdier, og derfor ikke har nogen egentlig egen drift.

Normalt vil et holdingselskab blive stiftet som enten et ApS eller et A/S, og der dermed et kapitalselskab med begrænset hæftelse, og har du en konstruktion med et driftsselskab og et holdingselskab, så vil holdingselskabet blive kaldt moderselskabet, og driftsselskabet for datterselskabet.

Opret et holdingselskab via nemselskab, og du kan have det oppe at køre hurtigt.

Opret et holdingselskab: Her er fordelene

Der er naturligvis ingen grund til at gå i gang med at opret et holdingselskab hvis du ikke har behovet, men der kan være et par rigtig gode grunde til at det kan være en fordel for dig at gå den vej, specielt hvis du gerne vil sikre dine værdier på den lange bane.

Det første der kan ske, det er at du kan foretage skattefrie udbyttebetalinger fra driftsselskabet til holdingselskabet, og dermed sikre dit overskud ved at rykke det væk fra driften, for så længe det ligger i holdingselskabet, så er midlerne sikret mod krav mod driftsselskabet.

Det betyder, at de kreditorer der er i driftsselskabet, ikke kan komme og gøre krav mod de penge der er flyttet over i holdingselskabet, hvilket kan ske i forbindelse med krav om erstatning, eller ved driftsselskabets konkurs.

En anden fordel er at du kan spare penge ved stiftelsen af både holding- og driftsselskabet på samme tid, idet at du kan bruge de 40.000 det koster at stifte det ene selskab til også at lave det andet, fordi holdingselskabets selskabskapital kan bestå af de 40.000 der er i driftsselskabet.

Den sidste fordel er at du kan sælge driftsselskabet skattefrit, hvis du en dag bliver træt af at drive forretning, det giver konstruktionen nemlig også mulighed for, og der er først beskatning hvis du hiver pengene ud af holdingselskabet.

opret holdingselskab

Stift selskaberne selv eller få professionelle til det

Du kan sagtens lave stiftelserne og konstruktionen selv, i og med at registreringerne foregår elektronisk i vore dage, men du kan også vælge at få en advokat til det, det koster dermed lidt penge, men så bliver det gjort rigtigt.

Det kan særligt være en god idé hvis I er flere der skal eje et driftsselskab, altså flere holdingselskaber til et driftsselskab, det kan man nemlig godt, og på den måde være flere partnere der ejer en andel af et driftsselskab.

Principperne ved den konstruktion er den samme som hvis der er et holdingselskab og et driftsselskab, det er bare et spørgsmål om hvor stor en andel af driftsselskabet der ejes af det enkelte holdingselskab. Opret et holdingselskab, hvis det giver mening for dig.

Du skal så naturligvis huske at lave årsrapporter for både drifts- og holdingselskab, hvilket kan siges at være en ekstra administrativ byrde ved konstruktionen.

Comments are Disabled